Informacije o stupanju na snagu Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica i Republike Moldove