Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας