Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3212/84 του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 1984 περί ανοίγματος, κατανομής και τρόπου διαχειρίσεως κοινοτικής δασμολογικής ποσοστώσεως για γλυκοπιπεριές, της διακρίσεως 07.01 Σ του Κοινού Δασμολογίου, καταγωγής Κύπρου (1985)