Cauza T-217/18: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2019 – DK/SEAE („Funcție publică – Procedură disciplinară – Condamnare penală – Sancțiunea reținerii din cuantumul pensiei – Eroare vădită de apreciere – Proporționalitate – Obligația de motivare – Circumstanțe atenuante – Răspundere”)