Κοινοποίηση της απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση συνδρομής του ΕΓΤΠΕ