Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 10 februari 2020 om ett utkast till beslut i ärende AT.40528 – Meliá (Holiday Pricing) Rapporterande medlemsstat: Frankrike 2020/C 182/05