Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 10. februára 2020 k návrhu rozhodnutia vo veci AT.40528 – Meliá (Holiday Pricing) Spravodajca: Francúzsko 2020/C 182/05