Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2020 m. vasario 10 d. posėdyje dėl sprendimo projekto byloje AT.40528 – Meliá (Holiday Pricing) Pranešėjo valstybė narė – Prancūzija 2020/C 182/05