Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 10. helmikuuta 2020 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa AT.40528 – Meliá (Holiday Pricing) Esittelijä: Ranska 2020/C 182/05