Arvamus, mille konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas oma 10. veebruari 2020. aasta koosolekul otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse juhtumit AT.40528 – Meliá (Holiday Pricing) Raportöör: Prantsusmaa 2020/C 182/05