Zaak C-376/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 7 augustus 2020 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer — Uitgebreid) van 28 mei 2020 in zaak T-399/16, CK Telecoms UK Investments Ltd / Commissie