Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 februari 1983. # Naamloze vennootschap Farr Company tegen Belgische Staat. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - België. # GDT - Luchtfilters. # Zaak 130/82. Farr TITJUR