Inledning av förfarande (Ärende M.8909 – KME/MKM) (Text av betydelse för EES.)