Kommissionens förordning (EU) nr 232/2010 av den 18 mars 2010 om att inte bevilja exportbidrag för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008