Wijzigingen van de bekendmaking van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 73/23/EEG van de Raad van 19 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der Lid-Staten inzake elektrisch materieel bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen