Ændring til meddelelse fra Kommissionen i tilslutning til gennemførelsen af Rådets direktiv 73/23/EØF af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (EFT nr. C 184 af 23. 7. 1979)