Zadeva C-302/07: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. marca 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe VAT and Duties Tribunal, London – Združeno kraljestvo) – J D Wetherspoon PLC proti The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Prva in Šesta direktiva o DDV — Načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti — Določbe o zaokroževanju zneskov DDV — Metode in stopnje zaokroževanja)