Kommissionens forordning (EØF) nr. 3637/83 af 20. december 1983 om ordningen for indførsel i Frankrig af visse tekstilvarer med oprindelse i Rumænien