Kommissionens forordning (EØF) nr. 2819/89 af 20. september 1989 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes