Mål T-161/13: Tribunalens dom av den 22 september 2015 – First Islamic Investment Bank mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Oriktig bedömning — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Proportionalitet)