Byla T-161/13: 2015 m. rugsėjo 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje First Islamic Investment Bank/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Iranui taikomos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Lėšų įšaldymas — Vertinimo klaida — Pareiga motyvuoti — Teisė į gynybą — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Proporcingumas)