Kohtuasi T-161/13: Üldkohtu 22. septembri 2015. aasta otsus – First Islamic Investment Bank versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani suhtes võetud piiravad meetmed, mille eesmärk on tõkestada tuumarelvade levikut — Rahaliste vahendite külmutamine — Hindamisviga — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Proportsionaalsus)