Υπόθεση T-376/19: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2019 – El Corte Inglés κατά EUIPO – Big Bang (LTC latiendaencasa.es BIG BANG DAY)