Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2013/255/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië en van Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië van toepassing zijn 2020/C 55/08