Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2013/255/YUTP ja Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 36/2012 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä 2020/C 55/08