Komisjoni otsus, 9. august 2011 , millega nimetatakse ametisse harva kasutatavate ravimite komitee liikmed EMPs kohaldatav tekst