Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4969 – DZ Equity Partner/Welle Holding/PAIDI Moebel) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES