Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4969 – DZ Equity Partner/Welle Holding/PAIDI Moebel) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP