Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4969 – DZ Equity Partner/Welle Holding/PAIDI Moebel) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP