Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4969 — DZ Equity Partner/Welle Holding/PAIDI Moebel) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ