Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4969 – DZ Equity Partner/Welle Holding/PAIDI Moebel) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP