Uredba Komisije (ES) št. 872/2008 z dne 3. septembra 2008 o prepovedi ribolova na morsko spako v območjih ICES VIIIc, IX in X ter vodah ES cone CECAF 34.1.1 s plovili, ki plujejo pod zastavo Portugalske