Il-protezzjoni konsolari taċ-ċittadini tal-Unjoni li jkunu jinsabu barra minn pajjiżhom * Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal- 25 ta’ Ottubru 2012 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar il-protezzjoni konsolari taċ-ċittadini tal-Unjoni li jkunu jinsabu barra minn pajjiżhom (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))