Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/1791, 12. juuli 2016, Euroopa Liidu ja Kesk-Aafrika Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP sõjalise väljaõppemissiooni (EUTM RCA) staatust) liidu nimel allkirjastamise ja sõlmimise kohta