Zaak F-73/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 16 april 2008 — Doktor/Raad (Openbare dienst — Ambtenaren — Aanwerving — Ontslag aan einde van proeftijd)