Komisijas Regula (ES) Nr. 56/2011 ( 2011. gada 21. janvāris ), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro olīveļļas ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti laikā no 2011. gada 17. līdz 18. janvārim saskaņā ar Tunisijas tarifu kvotu, un ar ko aptur ievešanas atļauju izdošanu 2011. gada janvārim