Zadeva T-507/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. januarja 2016 – Slovenija/Komisija (Državne pomoči — Proizvajanje opreme za prostočasne dejavnosti — Pomoč za prestrukturiranje — Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom in je bila odrejena njena izterjava — Obveznost obrazložitve — Pripisljivost državi — Test zasebnega vlagatelja)