Lieta T-507/12: Vispārējās tiesas 2016. gada 28. janvāra spriedums – Slovēnija/Komisija Valsts atbalsts — Atpūtas inventāra ražošana — Pārstrukturēšanas atbalsts — Lēmums, ar kuru konstatēta atbalsta nesaderība ar iekšējo tirgu un uzdota tā atgūšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Valsts vainojamība — Privātā ieguldītāja kritērijs