Asia T-507/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.1.2016 – Slovenia v. komissio (Valtiontuki — Vapaa-ajan välineiden valmistus — Rakenneuudistustuki — Päätös, jossa tuki todetaan soveltumattomaksi sisämarkkinoille ja määrätään se perittäväksi takaisin — Perusteluvelvollisuus — Se, voidaanko toimenpiteen katsoa johtuvan valtiosta — Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste)