Kohtuasi T-507/12: Üldkohtu 28. jaanuari 2016. aasta otsus – Sloveenia versus komisjon (Riigiabi — Virgestusvahendite tootmine — Ümberkorraldusabi — Otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks ja määratakse selle tagasinõudmine — Põhjendamiskohustus — Seostatavus riigiga — Eraõigusliku investori kriteerium)