Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/82 ze dne 19. ledna 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Asparago di Cantello (CHZO))