Unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) määräys 26 päivänä syyskuuta 2011. Unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) määräys 26 päivänä syyskuuta 2011.#Consorzio vino Chianti Classico vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).#Yhteisön tavaramerkki - Työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohta - Vastapuolena valituslautakunnassa olleen osapuolen väliintulohakemus - Vastinetta ei ole toimitettu määräajassa - Hylkääminen.#Asia T-143/11.