Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου (Έκτο τμήμα) της 26ης Σεπτεμβρίου 2011.