Kommissionens forordning (EØF) nr. 1621/82 af 23. juni 1982 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø