Věc T-236/19: Usnesení Tribunálu ze dne 12. března 2020 – Le Comité de Douzelage de Houffalize v. Komise a EACEA („Žaloba na neplatnost – Program ‚Evropa pro občany‘ (2014-2020) – Výzva k podání přihlášek ‚Partnerství měst 2017, druhá lhůta‘ (EACEA 36/2014) – Rozhodnutí EACEA o zamítnutí přihlášky žalobce z důvodu nesplnění kritéria způsobilosti – Rozhodnutí Komise, kterým byla zamítnuta správní stížnost proti rozhodnutí EACEA – Přihláška podaná sdružením bez právní osobnosti – Procesní způsobilost – Nepředložení důkazu o právní existenci – Nepřípustnost“)