Helyesbítés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 208., 2002.8.5.) (Magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 7. kötet, 3. o.)