Komission päätös , tehty 17 päivänä maaliskuuta 1995, Albaniasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden erityisistä tuontiedellytyksistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (95/90/EY)