Likvideerimismenetlus – Otsus algatada likvideerimismenetlus ettevõtja Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A. suhtes. (Avaldatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2001 . aasta direktiivi 2001/17/EÜ (kindlustusseltside saneerimise ja likvideerimise kohta) artiklile 14)