Mål C-264/03: Talan mot Republiken Frankrike väckt den 17 juni 2003 av Europeiska gemenskapernas kommission