Mål C-266/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 3 april 2019 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polen) — Aqua Med sp. z o.o. mot Irena Skóra (Begäran om förhandsavgörande — Konsumentskydd — Direktiv 93/13/EEG — Oskäliga villkor i konsumentavtal — Artikel 1.2 — Direktivets tillämpningsområde — Villkor om territoriell behörighet för den domstol som bestäms enligt allmänna regler — Artikel 6.1 — Prövning ex officio av huruvida villkoret är oskäligt — Artikel 7.1 — Den nationella domstolens skyldigheter och behörighet)